top of page

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een familiebedrijf bestaande uit vader en dochter.

Sinds 2010 verzorgen wij als Register Mediator mediations op het gebied van met name familierecht en arbeidsrecht.

Wij bundelen onze kennis een kunde. Naast onze bewezen kwaliteiten en ervaring als mediator hebben wij gezamenlijk een brede juridische en financiële achtergrond. Hierdoor kunnen wij u indien noodzakelijk en gewenst ook adviseren over de haalbaarheid van oplossingen. Tevens kunnen wij u door onze nauwe samenwerking continuïteit en een vlotte afwikkeling garanderen. 

Als Register Mediator staan wij geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN), bij de rechtbank Midden-Nederland en bij het Juridisch Loket.

Wij staan ook geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), waardoor wij namens u een "toevoeging"(= financiële rechtsbijstand van de overheid) kunnen aanvragen.

Voor echtscheidingszaken werken wij samen met het advocaten kantoor Teurlings in Amsterdam. Met betrekking  tot arbeidsconflicten werken wij samen met Result Mediaton Centre in Amsterdam. 

Wanneer u kiest voor TACT Mediation kiest u voor kwaliteit en kennis. 

De mediators

Fotostudio87_2795LI.jpg

Mijn naam is Foort Leendert Jagt. Ik ben 67 jaar en gehuwd.

 

Ik kan mij goed inleven in de emoties en situaties van anderen, maar daarvan ook afstand nemen wanneer besluiten genomen moeten worden. Dienstverlening weet ik prima te combineren met zakelijkheid. Ik ben rustig, kan goed luisteren en heb van nature een positieve levensinstelling. Dit alles zorgt er voor dat ik redelijk snel het vertrouwen van mensen win en behoud. 

 

Naast mijn ervaring als mediator met het bemiddelen bij uit elkaar gaan van mensen ( zowel via echtscheiding als vanwege een verstoorde arbeidsrelatie), heb ik de nodige kennis van  sociale verzekeringen, arbeidsrecht en juridische hulpverlening. Indien noodzakelijk gebruik ik deze kennis ten behoeve van partijen. 

 

Ik kan mij voorstellen dat u ondersteuning in de vorm van mediation zoekt bij een familierechtelijk- , arbeids- of ander zakelijk conflict. Immers het regelen van een scheiding of het vinden van een oplossing voor een zakelijk conflict kunt u niet zorgvuldig genoeg doen. Ik verwacht een uitstekende bijdrage te kunnen leveren aan datgene wat u met de andere partij moet bepraten, besluiten en regelen. Door bijvoorbeeld een zakelijk conflict goed op te lossen kunnen u en de andere partij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Daarom hebben wij het woord "Tact" toegevoegd aan onze mediation. "Tact" staat niet alleen  voor een mediation "met gevoel", maar ook voor een mediation " met tactische stappen gericht op een zo goed mogelijke uitkomst en daarmee toekomst voor betrokken partijen".

 

Mr. Foort Leendert Jagt
Gecertificeerd MFN Mediator, Rechtbankmediator, jurist

Mijn naam is Fiora Leandra Jagt.

Sinds een tiental jaren ben ik bezig met het vak mediation en dit vak past heel goed bij mij. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor communicatie, wat geleid heeft tot het volgen van de mediationopleiding. Het oplossen van problemen, maar juist ook het voorkomen van problemen en het verbeteren en werken aan de onderlinge relatie, zijn zaken waar ik graag mijn bijdrage aan lever en waar ik energie van krijg. Het vastleggen van de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst, is altijd weer een mooi moment. Wanneer klanten tevreden met de oplossing, hun eigen oplossing, onze praktijk uitlopen, heb ik mijn doel bereikt. 

Naast mijn werk als mediator, werk ik ook als Projectmanager. Na jaren bij grote banken gewerkt te hebben, werk ik nu in de muziekbranche. Dankzij mijn opleidingen maar ook mijn werkervaring heb ik de nodige kennis van financiële producten. Deze kennis komt goed van pas bij een grote verscheidenheid aan problemen. Veel problemen, conflicten of geschillen, kennen namelijk een financieel component. Wanneer cliënten dit vragen, kan ik dan ook de pet van adviseur opzetten en meedenken over mogelijke financiële gevolgen van bepaalde besluiten. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een scheiding voor een lijfrente constructie. Wanneer klanten vragen hebben over juridische zaken, maar ook over gevolgen voor eventuele sociale zekerheid, kan ik leunen op de kennis en kunde van mijn vader. 

Wanneer ik een mediation accepteer, ga ik samen met jullie op zoek naar het optimale resultaat. Ik ben neutraal in het proces en heb geen vooroordeel over de oplossing, maar ik ga wel samen met jullie het proces van het zoeken naar de oplossing in. Ook ik wil graag de mediation zien slagen en jullie met de voor jullie ideale oplossing, zien weglopen. Daar ga ik dan ook voor en daar steek ik mijn energie in. 
Dat betekent dat ik ervoor zorg dat jullie je veilig voelen, dat ik zorg dat er ruimte is om het gehele verhaal op tafel te leggen en dat er door alle partijen actief gewerkt wordt aan een oplossing. Als gecertificeerd mediator ben ik verantwoordelijk voor de waarborging van dit alles. Op deze manier zorg ik ervoor dat mijn doel bereikt wordt en jullie met vertrouwen de toekomst instappen.

 

Fiora Jagt

Gecertificeerd MFN mediator,  Rechtbankmediator

fiora.png
bottom of page