top of page

ARBEIDSMEDIATION

Arbeidsmediation is het samen onder begeleiding van een mediator oplossen van een probleem op het gebied van werk/arbeid. Met andere woorden, in plaats van het starten van een juridische procedure ga je als werkgever en werknemer samen onder begeleiding van een neutrale mediator in overleg met elkaar met als doel het bespreken en als het kan oplossen van het probleem, dat je als werkgever en werknemer in relatie tot het werk ervaart. Het probleem wordt dus niet voorgelegd aan de kantonrechter.

 

In het mediation overleg zijn de werkgever en werknemer leidend en is de neutrale mediator met vakkennis op gebied van het arbeidsrecht met name procesbegeleider en eventueel vraagbaak en klankbord voor de werkgever en werknemer.

Waarom arbeidsmediation?

Het oplossen van een arbeidsgeschil door middel van mediation heeft verschillende voordelen ten opzichte van het vragen van een uitspraak van de kantonrechter:

  • Over het algemeen zijn de kosten lager en is de duur van een mediation korter.

  • Samen met de tegenpartij bepaal je zelf wat de uitkomst wordt. Je bent dus niet afhankelijk van wat de kantonrechter er van vindt.

  • Door een mediation te starten laat je zien, dat je als werkgever en werknemer actief op zoek bent naar een oplossing voor het probleem.

  • Als werkgever kun je wellicht de kosten van de mediation geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen van jouw verzekering voor  het risico van loondoorbetaling bij ziekte.

  • Door de vertrouwelijkheid van de mediation kun je tijdens het overleg alles bespreekbaar maken zonder dat dit later tegen je gebruikt kan worden.

  • Tijdens het overleg word je als werkgever en werknemer genoodzaakt om echt met elkaar te communiceren. Dus niet alleen praten, maar ook goed luisteren en je proberen in te leven in de situatie van de ander.

  • Indien de arbeidsmediation niet tot het gewenste resultaat leidt, kun alsnog een procedure starten bij de kantonrechter.

Zakelijke bijeenkomst

De uitvoeringspraktijk van TACT Mediation maakt duidelijk dat mediation een zeer goed instrument is om arbeidsgeschillen bespreekbaar te maken en op te lossen.

De mediators van TACT Mediation hebben inmiddels een ruime ervaring opgedaan. Zij houden hun vakkennis actueel onder meer door het volgen van vakopleidingen en door het uitwisselen van ervaringen met hun collega’s van de MfN Groep Arbeidsmediation.

Hoe lang duurt een arbeidsmediation?

De duur van een arbeidsmediation is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

In de praktijk blijkt, dat voor een arbeidsmediation totaal gemiddeld acht tot tien uren nodig zijn. Vaak kan een arbeidsmediation binnen 1 dag afgerond worden. 

Stap 1

Intakegesprekken

De mediator voert zowel met de werkgever en de werknemer apart een intake gesprek van maximaal 1 uur voor het krijgen van een goed beeld van hoe de situatie is en hoe beide partijen daarin staan.

De intakegesprekken zijn vertrouwelijk, de mediator maakt met de partijen afspraken of en hoe het besprokene ingebracht wordt in de mediation.

Stap 2 

Mediation gesprek

Bij de start van het gezamenlijke mediation-gesprek ondertekenen werkgever, werknemer en mediator de mediation overeenkomst met onder meer de bepaling van de geheimhoudingsplicht.

Tijdens het mediation overleg spreek je als werkgever/werknemer met de andere partij over het ontstaan van de huidige situatie, wie welke rol heeft gespeeld en wat de gevolgen voor je zijn. Aansluitend ga je samen overleggen over  welke oplossingen gewenst en mogelijk zijn.  

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt dat er gewerkt wordt naar een constructieve oplossing. 

Stap 3

Het resultaat

De uitkomst van de mediation bepaalt hoe de arbeidsmediation wordt afgerond.

Er zijn natuurlijk een veelvoud van mogelijkheden te bedenken, van een hervatting van de werkzaamheden tot het maken van afspraken over de voorwaarden van het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.

De mediator legt gemaakte afspraken op de correcte manier vast en informeert partijen over de te nemen vervolgstappen.

Stap 4

Afronding van de mediation

Met het vastleggen van de gemaakte afspraken, komt de mediation tot een einde. De gemaakte afspraken kunnen vervolgens uitgewerkt worden. 

bottom of page