top of page

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling die oorspronkelijk uit Amerika komt. Bij deze vorm van conflictbemiddeling lossen de partijen hun conflict zelf op, zonder rechtbank of dure advocaten. Zij worden begeleid bij dit bemiddelingstraject door een neutrale deskundige (de mediator). 
Mediation is in principe geschikt voor alle soorten geschillen en conflicten. 

Het prettige aan mediation is dat je in gesprek blijft met de andere partij en samen de ideale oplossing vindt. Dit in tegenstelling tot een gang naar de rechtbank waar de rechter de uitkomst bepaalt, een uitkomst die voor één of voor beide partijen nadelig kan zijn. 


De mediator van TACT Mediation komt niet met de oplossing van het conflict maar helpt jou bij het vinden van de ideale oplossing. Hierbij blijft de mediator neutraal en onafhankelijk. Waar nodig stelt de mediator kritisch vragen en of geeft advies om zo het bemiddelingsproces te bespoedigen. 
 

Wat wij doen

scheiding

zakelijk

conflict

online 

mediation

Toevoeging

TACT Mediation waarborgt de volgende 3 basisvoorwaarden voor een geslaagde mediation

1. Neutraliteit van de mediator
De mediator is geen partij in het conflict en is ook niet gebaat bij de uiteindelijk gekozen oplossing. Juist door deze neutraliteit wordt een omgeving geschapen waar partijen zich veilig kunnen voelen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hun eigen oplossing. 
Wel zal de mediator werken aan het zo nodig verbeteren van de communicatie en relatie tussen partijen, om ervoor te zorgen dat een eventueel volgend conflict zonder inbreng van een mediator opgelost kan worden. 

2. Vertrouwelijkheid en geheimhouding  
De praktijk laat zien dat het vinden van een oplossing voor een conflict alleen mogelijk is, wanneer de partijen elkaar (weer) vertrouwen. Tijdens de mediation wordt er dus actief gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. 
Als partijen elkaar vertrouwen, voelen ze zich veilig en kunnen ze datgene vertellen wat nodig is om het conflict op te lossen. 
Mede om deze reden valt alles wat tijdens onze mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt uiteraard ook voor de mediator.

 

3. Vrijwilligheid 
Deelname aan een mediation is altijd vrijwillig. 
Als een partij gedwongen meedoet aan een mediation, zal deze partij niet achter de uitkomst van de mediation staan. En daarmee is de mediation dan feitelijk mislukt. 
Vrijwillig meedoen aan een mediation betekent ook dat iedere partij tijdens het mediationproces op ieder moment er mee kan stoppen. De andere partij of de mediator kan de stoppende partij niet verplichten door te gaan. 

De mediators van TACT Mediation zorgen ervoor dat aan deze drie uitgangspunten wordt voldaan bij elke mediation. Op die manier kunnen zij u bij ieder conflict begeleiden naar de ideale oplossing. 

verlaten Road
Vul het formulier in en wij bellen terug

Bedankt! Bericht verzonden.

TACT MEDIATION
staat voor jou klaar wanneer je
 • De oplossing in eigen hand wilt houden.

 • De goede relatie met de andere partij wilt behouden (of juist weer wilt opbouwen).  Bijvoorbeeld omdat je blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.

 • Bereid bent om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden. 

 • Begeleidt wilt worden door een onafhankelijk en neutraal persoon.

 • Op zoek bent naar een creatieve oplossing, die beter bij jou past dan een juridische beslissing.

 • Wel problemen hebt met het communiceren met de andere partij, maar toch samen het conflict op wilt lossen.

De voordelen van het inschakelen van TACT MEDIATION zijn:
 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.

 • Conflictbemiddeling is vaak goedkoper dan een juridische procedure, immers je schakelt maar één mediator in en de kosten kunnen jullie delen.

 • Je bepaalt samen de beste oplossing, waardoor deze het beste bij jullie beide past.

 • De bemiddeling heeft een informeel karakter.

 • Door de deskundige begeleiding wordt jouw inspraak gewaarborgd. 

 • In plaats van te denken in problemen wordt gedacht in oplossingen. Samen werken we vanuit het verleden naar de toekomst.

bottom of page