top of page

TOEVOEGING 

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

Wanneer je qua inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zit, kun je in aanmerking komen voor een gesubsidieerde bijdrage (de zogenaamde toevoeging) van het Rijk. Als je in aanmerking komt voor de toevoeging, blijven de kosten voor de mediation procedure beperkt tot een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is de instantie die deze toevoegingen regelt. Zij controleren uw aanvraag en nemen het besluit. 

 

Wij vragen namens jou de toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De aanvraag wordt ingediend na ondertekening van de mediation overeenkomst. Hieronder hebben we de belangrijkste informatie rondom de toevoeging op een rijtje staan. Mocht je meer informatie willen hebben, klik dan hier

Inkomenseis

Wanneer je qua inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zit, kun je in aanmerking komen voor een gesubsidieerde bijdrage (de zogenaamde toevoeging) van het Rijk. Als je in aanmerking komt voor de toevoeging, dan blijven de kosten voor de mediation procedure beperkt tot een eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is de instantie die deze toevoegingen regelt. Zij controleren uw aanvraag en nemen het besluit.

 

In 2022 kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen van 2020. Om in aanmerking te komen voor een toevoeging, moet uw inkomen in 2021 onder de € 30.000 op jaarbasis hebben gelegen voor een alleenstaande of onder de € 42.400 voor gehuwden, samenwonende of eenoudergezin. 

vermogenseis

Naast het inkomen, wordt er ook naar jouw vermogen gekeken. Je hebt geen recht op gesubsidieerde mediation als jouw vermogen van 2021 meer was dan € 31.340. 

eigen bijdrage

Er moet altijd een eigen bijdrage betaald worden, wanneer een toevoeging wordt toegekend. De eigen bijdrage varieert van € 59 of € 117. Voor de mediation zelf worden de kosten nooit hoger dan de vastgestelde eigen bijdrage. 

Indien uw vaststellingsovereenkomst door de rechtbank bekrachtigd moet worden, krijgt u achteraf ook een bijdrage voor de advocaatkosten van de RvR. De griffiekosten moet u echter wel zelf betalen. En eventuele akten die nodig zijn voor de rechtbank, komen ook voor eigen rekening. 

peiljaar verlegging

De Raad kijkt in 2022 naar jouw inkomen en vermogen in 2020. Maar als je sinds 2020 opeens heel veel minder bent gaan verdienen, kun je de Raad vragen om naar uw situatie in 2022 te kijken. Dit heet een 'verzoek om peiljaarverlegging'. Wij kunnen je helpen met het indienen van dit verzoek.

resultaat controle

Na afloop van de mediation kijkt de RvR altijd of de uitkomst van de mediation tot een financiële opbregst heeft. Dit kan er namelijk voor zorgen dat je alsnog in staat bent om de mediation zelf te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien een woning met overwaarde wordt verkocht vanwege een scheiding. Als het financiële resultaat van de mediation hoger dan € 16.874 is, wordt de toevoeging door de RvR ingetrokken. 

bottom of page